fbpx

Xylitol z kukuřice nebo břízy?

Kukuřičná palice se používá pro výrobu xylitolu
Výroba březového cukru xylitolu z kukuřičných palic je šetrnější pro životní prostředí

Na žádost zákazníka jsme provedli průzkum výroby xylitolu, abychom zjistili, proč existují takové rozdíly v prodejních cenách xylitolu. Náš zákazník nás informoval, že existuje kolem tuctu značek xylitolu a několik set jejich prodejců. (Během našeho průzkumu vyšlo najevo, že mnoho prodejců prodává podobné značky). Sestavili jsme seznam významných značek, které se nám podařilo najít (buď prostřednictvím více prodejců nebo výrazné reklamy při online rešerši).

Jak vypadá trh s Xylitolem?

Záměrem této webové stránky není propagovat vybrané značky nebo prosazovat některý zdroj xylitolu. Tato stránka má naopak být nezávislým zdrojem informací a nepřijímá žádné finanční příspěvky ani podporu od žádné společnosti. Nemáme finanční vztahy s žádnou ze společností, které na těchto stránkách představujeme. Snažili jsme se o co největší spravedlivost a nestrannost vůči jakékoli jednotlivé společnosti.

Někteří lidé, společnosti, a dokonce i knihy tvrdí, že xylitol získaný z bříz (ve skutečnosti se získává z březové kůry) je lepší než xylitol získaný z kukuřice (kde je jeho zdrojem kukuřičná palice, nikoli zrno). Tvrdí, že tento xylitol prospívá lidskému zdraví více, nebo že je účinnější. Z výzkumu, který jsme provedli, vyplývá, že mezi těmito dvěma zdroji jsou patrné pouze dva zásadní rozdíly: ekologický dopad a cena.

 

Získávání hemicelulózy xylanu je nákladný a technicky náročný proces. Kukuřičné palice se zdají být méně finančně náročným zdrojem než březová kůra. V důsledku toho může být prodejní cena xylitolu získaného z kukuřičných palic nižší než prodejní cena xylitolu z březové kůry.

Proces získávání hemicelulózy xylanu

Xylitolu se říká taky březový cukr.
Proces získávaní Xylitolu z kůry bříz je finančně i ekologicky náročnější

Všimli jsme si dramatických rozdílů v procesu získávání hemicelulózy xylanu z těchto dvou zdrojů. Kukuřičné palice jsou podle všeho zdroj xylitolu šetrnější k životnímu prostředí než březová kůra. Patrně se všichni shodneme, že kukuřičné palice jsou zdrojem, který se každý rok snadno obnovuje, a jejich využití má tedy zcela minimální ekologický dopad. Na polích, kde roste kukuřice, se obvykle nepoužívají pesticidy, a používaná kukuřice není geneticky modifikovaná. Z toho důvodu lze rostliny označovat jako bio-kukuřici. Jelikož palice se obvykle vyhazují, jejich zpracování také napomáhá snížení množství odpadu.

Při získávání xylitolu z březové kůra je třeba nejdříve kůru odstranit ze stromů. Bez kůry stromy nemohou přežít, je tedy nutné je pokácet. Břízy nejsou snadno obnovitelným zdrojem (ačkoli mohou vyrůst další), protože trvá 15 let než strom doroste do potřebné velikosti. Pokud stromy nejsou stříkány žádnými pesticidy, kůru lze považovat za bio-produkt. Není známo, co se následně děje s vlastními kmeny pokácených bříz, ale lze předpokládat, že jsou dále využity pro průmyslové účely.

Samotný proces získávání xylitolu se také liší. V případě kukuřičných palic se využívá přirozené výměny iontů mezi vodíkem, kyselinou chlorovodíkovou a vodní párou. Odpadní voda z tohoto procesu se využívá v zařízeních na pěstování hub přímo sousedících s továrnami, dužina pak slouží jako palivo. Xylitol z březové kůry se získává pomocí stejného procesu, ovšem místo kyseliny chlorovodíkové se používá kyselina sírová. V důsledku toho vzniká odpadní produkt, který není vhodný k žádnému dalšímu využití.

V každé továrně na xylitol musí být laboratoř, v níž probíhá testování koncových produktů, aby byla zajištěna shoda s požadavky Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Veškerá výroba probíhá v prostředí, do nějž se obsluha dostane až po projití třemi samostatnými dekontaminačními zónami.

Závěry výzkumu

Xylitol_Brezovy_cukr_Briza
Pozor na kvalitu xylitolu na trhu. Můžeme se setkat s kvalitou pro potravinářství a pro farmaceutku.

V našem výzkumu jsme došli k závěru, že xylitol vyrobený z kukuřičných palic se ve všech směrech zdá lepším řešením. Od ceny produktu až po celkový dopad na životní prostředí ve všech fázích výroby je lepším zdrojem než březová kůra.

Jediný další rozdíl, na který jsme během výzkumu narazili, je kvalita xylitolu. Podle všeho je na trhu dostupný xylitol ve dvou různých kvalitách: v potravinářské kvalitě a ve farmaceutické kvalitě. Existují jisté obavy, že xylitol v potravinářské kvalitě není tak čistý jako xylitol farmaceutické kvality a že by mohl obsahovat nečistoty. Doporučujeme tedy kupovat xylitol ve farmaceutické kvalitě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení k odběru novinek
Přeji si dostávat informace a tipy o výživě a zdraví na můj e-mail:

Z odběru je možné se kdykoli odhlásit. Další informace k ochraně Vašeho soukromí naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.