fbpx

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zasíláním novinek o výživě a zdraví dochází ke zpracování e-mailové adresy, kterou odběratelé uvedou při přihlášení k odběru novinek. Novinky se mohou týkat informací, tipů, slev, soutěží nebo doporučení k nákupu. Přihlášení k odběru a poskytnutí e-mailové adresy je naprosto dobrovolné. Bez uvedení e-mailové adresy však nelze novinky zasílat. Zpracování e-mailové adresy provádí Jan Krásný, bytem třída Kpt. Jaroše 10, 602 00 Brno, jakožto správce. Kontaktovat správce je možné na [email protected].

E-mailovou adresu odběratele lze považovat za osobní údaj ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Z tohoto důvodu v tomto dokumentu správce poskytuje odběratelům informace o tom:
— jak je e-mailová adresa zpracovávána a k jakým účelům,
— jaký existuje pro práci s e-mailem odběratele právní základ,
— jak je zajištěna ochrana e-mailu odběratele,
— komu e-mail odběratele může být zpřístupněn,
— jaká jsou práva odběratelů ve vztahu k ochraně osobních údajů.

E-mailové adresy odběratelů jsou shromažďovány a uchovávány v elektronické databázi. Databáze je zabezpečena silným heslem a jsou přijata přiměřená technická opatření bránící nahodilému přístupu a úniku dat.

Databázi správce vede proto, aby mohl odběratelům hromadně zasílat novinky o výživě a zdraví, které si přáli odebírat. Tímto tak plní smlouvu s odběratelem, což je právním základem pro předmětné zpracování e-mailové adresy. Ke zpracování e-mailové adresy dochází po dobu trvání přihlášení k odběru novinek. Odhlásit odběr novinek o výživě a zdraví je možné kdykoli provést pomocí odkazu v patičce emailu s novinkami.
Rozesílkou novinek může být pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel osobních údajů, se kterým je uzavřena řádná smlouva o zpracování osobních údajů. Zpracovatel je vždy vázán mlčenlivostí a není oprávněn e-mail odběratele jakkoli jinak využít. Takovými zpracovateli mohou být spolčnost poskytující hostingové služby, případně jinni dodavatelé.

Práva odběratele
Ve vztahu ke zpracování e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“) má odběratel právo na následující:
(i) požádat zdarma o přístup k osobním údajům;
(ii) požádat o opravu osobních údajů či jejich aktualizaci, jsou-li osobní údaje, které správce zpracovává nekompletní, nepřesné, či nesprávné;
(iii) požádat o výmaz osobních údajů, výmaz údajů má však za následek ukončení zasílání novinek;
(iv) požádat o převedení osobních údajů, které jsou zpracovávány k plnění smlouvy třetí straně, kterou odběratel určí.

Pokud chcete uplatnit Vaše práva podle příslušných právních předpisů v souvislosti se zpracováním Vaší e-mailové adresy, kontaktujte se svou žádostí správce na [email protected].
Jestliže máte za to, že ze strany správce nedochází k řádnému nakládání s vašimi osobními údaji, máte možnost podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více viz. www.uoou.cz.

Přihlášení k odběru novinek
Přeji si dostávat informace a tipy o výživě a zdraví na můj e-mail:

Z odběru je možné se kdykoli odhlásit. Další informace k ochraně Vašeho soukromí naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.